Gospodarstwo Agroturystyczne " Jaś i Małgosia" Małgorzata i Janusz Hoza Stare Żukowice 3, 33 - 151 Nowa Jastrząbka

Okolica

Stare Żukowice są położone na Wysoczyźnie Tarnowskiej, stanowiącej część rozległego Płaskowyżu Tarnowskiego w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego. Tworzy ona lekko falistą powierzchnię, a różnica wzniesień sięga 83 m. Wieś leży w dorzeczu Wisłoki , a Breń - prawobrzeżny dopływ Wisły, wypływa z Starych Żukowic i płynie w kierunku północno - zachodnim, doliną o szerokości 50-200 metrów. Stare Żukowice leżą w rejonie klimatycznym Kotliny Sandomierskiej. Klimat jest łagodny, a właściwą dla okolicy jest najwyższa w Polsce średnia roczna temperatura tj. ok. 8,8o C. Śnieg zalega nie dłużej niż 100 dni. Okoliczne lasy to bory mieszane, dębowo sosnowe, w których żyją: dzik, sarna, lis, łasica ,tchórz, wiewiórka i zając. w okolicach Starych Żukowic projektowany jest rezerwat przyrody, którego emblematem zostanie zapewne , uchodzący za największy w Polsce , wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 650cm, rosnący na granicy wsi Zaczarnie i Stare Żukowice.Gospodarstwo Agroturystyczne " Jaś i Małgosia"
Małgorzata i Janusz Hoza
Stare Żukowice 3, 33 - 151 Nowa Jastrząbka
tel./fax: 0..14 678 68 24
tel. kom. 0 609 45 72 39
e-mail: janusz@hoza.pl
Strona www.nocuj.com.pl - zapraszamy! Strona www.westernsport.pl - zapraszamy! Strona www.roleskiranch.com - zapraszamy! Strona www.nasza-kwatera.pl - zapraszamy!